Цели

Основните цели на проекта „Граждани на квартала“ са организацията и подкрепата на обществени инициативи и дейности, насочени към подобряване на социалната среда.

За реализацията им разчитаме на съпричастие от хора с различни професии в публичния и частния сектор, училища, университети, институции, неправителствени организации, творчески сдружения и др.

Сред приоритетните области са:

– опазване на околната среда;
– защита на семейните ценности;
– изява и развитие на личностния потенциал;
– стимулиране на гражданското самосъзнание;
– достъп на гражданите до експерти в различни сфери на социалния живот.

Социални мрежи