Участие на училищата в квартала

Училището възпитава отношението на младите хора към средата.

Организирането на акции по почистване и превръщане на квартала в творческа среда за живот.

Осигуряване на по-чисто и красиво място за развитие и забавления.

Училището е основен партньор във формирането на отношение към културата, спорта и здравословния начин на живот.

Социални мрежи